Nieuws

Microbioom en psychische stoornissen

De Engelse arts en neuroloog dr. Natascha Campbell-McBride, MD is geheel gespecialiseerd in de relatie microbioom en psychische stoornissen. Zij heeft in Cambridge een eigen kliniek waar zij patiënten ziet en behandelt met psychische klachten, waarbij hun microbioom – veelal vanaf hun jeugd – een ernstige dysbiose hebben (https://www.darmgezondheid.nl/darmgezondheid/darmflora/ Ze heeft inmiddels meerdere in het Nederlands vertaalde boeken over dit verband geschreven en het GAPS dieet daarin beschreven en uitgelegd.