Over de praktijk

Eigenaar en praktijkhouder Frits de Thouars is afgestudeerd in de klinische psychologie (RUG 1983) en post-doctoraal opgeleid in de kPNI. Dit omvat een 4 jaar durend traject bestaande uit een basisopleiding medische kennis (anatomie, fysiologie en pathologie) en vervolgens voedingsgeneeskundige scholing. Inmiddels is de omvang van de praktijk teruggebracht naar een kleine praktijk, waarbij reguliere psychologische behandelingen  worden verstrekt en interpretaties worden gedaan binnen het relatief nieuw onderzoeksterrein van de klinische psycho-neuro-immunologie, afgekort kPNI. Recent onderzoek en klinische ervaring heeft geleerd dat vele psychische klachten worden veroorzaakt door immunologische processen (darm-brein as) dan wel dat psychische factoren en m.n. chronische stress onbalans (dysbiose) veroorzaakt in ons microbioom hetgeen veelal resulteert in chronische moeheid, slaapklachten en mentale moeheid. Vaak wordt de term ‘burnout’ gehanteerd, terwijl dit veelal een combinatie blijkt te zijn van depressieve klachten en mentale uitputting. Cortisolbepaling o.m. kan hierover uitsluitsel geven.