Wie zijn wij ?

We zijn een eerstelijnspraktijk, die in nauwe samenwerking met (uw) huisarts zorg draagt voor de diagnostiek en behandeling van psychische problematiek.

Wie is uw eigen psycholoog ?
In 1984 is Frits de Thouars (opleiding Klinische Psychologie aan de RUG) als eerstelijnspsycholoog gestart in Assen en vanuit Annen in 1990 gaan uitbreiden naar diverse locaties in de provincie Drenthe en Groningen. Inmiddels zijn we weer terug naar ‘klein’ en bezoeken onze cliënten uit Smilde, Beilen, Gieten, Zuidlaren, Veendam en Assen onze praktijklocatie in Annen.

Welke doelgroepen ?
Volwassenen vanaf 18 jaar kunnen bij ons terecht voor (lichte) psychische problematiek behorend bij de generalistische basis GGZ, afgekort GB-GGZ. Uitgebreide informatievind u onder de tabs “wat doen we” en “werkwijze

Wordt de behandeling vergoed ?
Vanaf 2018 heeft onze praktijk geen contracten met zorgverzekeraars. Uw behandeling wordt wel vergoed op basis van wettelijke verstrekking. Echter niet meer in natura, maar in restitutievorm. Vanaf 2014 zijn de mogelijkheden voor behandeling van psychische problematiek uitgebreid naar 4 niveau’s van behandelen: kort-middellang-intensief-chronisch. Zo kunnen we bij ernstiger problematiek ook een langerdurend en/of intensiever traject van behandelen aanbieden dan voorheen. Ook hoeft u vanaf 2014 geen eigen bijdrage van € 20,- per sessie te betalen.

Uitbreiding van zorg in nauwe samenwerking met uw huisarts
Sinds 2014 is er veel veranderd in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Goed nieuws is dat de eigen bijdrage van € 20,- per sessie geheel zal verdwijnen. De overheid wil, behalve bezuinigen op de uitgaven voor de zorg, de kwaliteit van zorg verbeteren door in nauwe samenwerking met de huisarts eerstelijns-psychologische zorg aan te bieden. Dit wordt de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg genoemd, afgekort GB-GGZ.

In het voortraject heeft de huisarts, veelal samen met de praktijkondersteuner (POH-GGZ), een inschatting gemaakt over de aard, ernst, complexiteit en urgentie van uw klachten. Als uw psychische klacht voortkomt uit een onderliggende stoornis (angst, depressie, post traumatische stress, lichamelijke ziekte etc.) dan zal de huisarts doorverwijzen naar een GZ psycholoog of Psychiater, die ingeschreven staan in het BIG register (BIG=Beroepen-In de-Gezondheidszorg)

Wat vinden andere cliënten van ons ?
Het vinden van een psycholoog die bij je past is niet altijd zo eenvoudig. ZorgkaartNederland.nl is een cliëntenplatform waar cliënten hun ervaringen met hun zorgverlener kunnen weergeven. Wilt u weten hoe andere cliënten oordelen over ons en onze praktijk ? Ga dan naar: www.zorgkaartnederland.nl Klik eerst op alle beroepen en daarna op psycholoog en typ dan bij naam en plaats het volgende in:

Naam: Kliniek voor Gezondheidspsychologie, Plaats: Annen (Dr) of Assen(Dr) Naam: Psycholoog Thouars, FFB de, Plaats: Annen(Dr) of Assen(Dr)

Wilt u onze app hebben op uw mobiele telefoon ?
Lees de app in met uw QR reader.

QR code

QR code