Wachttijd

Vanaf 1  april 2016 is elke GGZ instelling of vrijgevestigde zorgverlener wettelijk verplicht, de recente wachttijd voor het in behandeling nemen van nieuwe patiënten, op de website te vermelden. Onze kliniek heeft in het verleden nooit met wachttijden behoeven te werken, omdat onze werkwijze zodanig is dat  binnen 2 weken na aanmelding een nieuw aangemelde patiënt door de psycholoog gezien kon worden. Op dit moment is dat nog steeds het geval. Voorlopig houden we dus een termijn van 2 weken aan. Mocht dit in de loop van 2016 veranderen dan zal dit op onze website worden vermeld.

Ook wijzen we u nog op de website: www.zorgkaartnederland.nl  waar onze kliniek door onze patiënten is gewaardeerd met een rapportcijfer. Momenteel zijn we 38 keer gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van 8,6