Behandelevaluatie

Welke behandeling levert een goed resultaat op ?
Het gezegde ‘meten is weten’ geldt ook voor psychologen. Zij zijn opgeleid aan de een Universiteit en hebben geleerd hoe je gedrag moet ‘meten’. De wetenschap die zich daar mee bezig houdt heet psychometrie en vraagt om statistische kennis en vaardigheid. Gelukkig zijn er goede meetinstrumenten ontwikkeld door universitaire onderzoekscentra, die geschikt zijn om behandelresultaten te kunnen meten (evalueren).

Vóór- , tussen- en nameting (behandelevaluatie)
Een professioneel werkend psycholoog zal altijd willen meten. Niet alleen om de aard, ernst, duur en complexiteit van de psychische problematiek goed in kaart te brengen, maar ook om de keuze en uitvoering van zijn behandeling goed te blijven volgen. Psychologen zijn vrijwel de enige professionele zorgverleners die hun behandelingen meten en evalueren. Het meetresultaat levert aan zowel de patiént als de psycholoog belangrijke informatie op of de behandeling, die gekozen is ook een juiste keuze is geweest dan wel of de behandeling ook goed is uitgevoerd door de psycholoog in samenwerking met de patiënt.

In 2014 worden de psychologen ook verplicht hun behandelingen te meten. Dit wordt ROM-men genoemd (ROM= Routine Outcome Monitoring). Hun meetgegevens moeten ook geanonimiseerd worden doorgegeven aan  SVR (Stichting Vrijgevestigden ROM-men), die er analyses op uitvoert en deze weer terugkoppelt aan de psycholoog. Zo krijgt elke psycholoog goed inzicht in zijn kwaliteit van werken. Deze nuttige feedback beoogt de kwaliteit en professionaliteit van het vak van GZ-psycholoog te bevorderen.