Soorten depressies

  • Onze stemming is voortdurend onderhevig aan schommelingen. Soms zijn we erg opgewekt en blij en op andere dagen zijn we neutraal van stemming of soms wat somber of ‘down’. Het zijn variaties in stemming die als normaal gelden. Blijft een sombere stemming langer aanwezig (weken of maanden) dan is de kans groot dat er sprake is van een unipolaire depressie. Deze kan een lichte, matige of ernstige vorm aannemen en hangt vooral samen met de stabiliteit van ons zenuwstelsel en de levensgebeurtenissen in ons leven.
  • Er zijn echter ook verstoringen van onze stemming, die veroorzaakt worden door lichamelijke factoren. Veelal zijn dat hormonale ontregelingen. Zo kan na de bevalling de hormoonhuishouding van de moeder niet snel hersteld worden. Het wordt wel de ‘babyblues’ genoemd en is vooral in het licht van zo’n blijde gebeurtenis erg verdrietig en brengt veel ongerief met zich mee. Ook hiervoor is (veelal) hormonale behandeling aangewezen. Andere lichamelijke verstoringen (trage schildklier, menopauze, ziekte van Parkinson) gaan gepaard met depressieve stemming en behoeven soms specialistische behandeling.
  • Een verstoring van onze stemming kan in twee richtingen gaan. Opgetogen, blij, uitgelaten, opgewekt, vrolijk etc. zijn allemaal aanduidingen van een positieve stemming. Soms kan zo’n opgewekte stemming een vorm aannemen dat gevoel voor en zicht op de werkelijkheid verstoord zijn. Een dergelijke gemoedstoestand wordt dan aangeduid met manisch en in lichtere vorm met hypomaan en maakt deel uit van een bipolaire depressie. Een stemmingsstoornis die dus in twee richtingen gaat (bipolair). Perioden van uitzonderlijke opgewektheid worden afgewisseld met (veelal langerdurende) perioden van ernstige somberheid. De behandeling van deze stemmingsstoornis vindt over het algemeen plaats in de 2e lijns GGZ (zie: SGGZ) en behoeft medicamenteuze ondersteuning (lithium soms gecombineerd met een antidepressivum).