Problemen in de relatie of het gezin

De minister van VWS heeft, op aanraden van de NZA (=Nederlandse Zorgautoriteit), bepaald dat relatieproblemen niet meer in aanmerking komen voor behandeling in de basisverzekering. Het is echter de grootste misvatting en zal de overheid alleen maar meer schadelast opleveren dan de gewenste besparingen op de kosten voor psychologische behandeling. De ontstaansgeschiedenis van diverse psychische stoornissen laat zien dat in veel gevallen relatieverstoring of problemen in de gezinssituatie de oorzaak zijn. Uit oogpunt van preventie zal het behandelen van de relatieproblematiek c.q. gezinsproblematiek niet alleen kostenbesparend zijn, maar het voorkomt ook veel menselijk leed.