Post traumatische stress stoornis

De post-traumatische stress stoornis (PTSS) is een bijzondere vorm van ontwrichting van het psychisch evenwicht. Mensen die een zeer ernstige gebeurtenis (ongeval, aanranding/verkrachting, doodsbedreiging) hebben meegemaakt of daar getuige van zijn geweest kunnen nadien nog lange tijd (soms nog vele jaren daarna) erg veel last hebben van ‘flashbacks’. Dit zijn kortdurende beelden van en/of gedachten aan het bewuste voorval. Deze ongewenste en niet controleerbare binnenkomst van gedachten en beelden (intrusie) houden de stress in stand. Psychologische behandeling is dan aangewezen (zie: Behandeling)