Persoonlijkheid en psychische problematiek

Een van de belangrijkste oorzaken voor psychische stoornissen hebben te maken met de aard en stabiliteit van onze persoonlijkheid. Wat is eigenlijk persoonlijkheid ? Je kunt het vergelijken met onze intelligentie. Ook dat is een begrip dat samengesteld is uit verschillende onderdelen: snelheid van denken, herkennen, combineren, redeneren en deduceren.

Bij persoonlijkheid gaat het om emotionele stabiliteit, sociale gerichtheid, naar binnen of naar buiten gericht zijn, temperament, zelfbeeld en zelfwaardering, dominantie of onderdanigheid. De samenstelling van de mate van elk van deze persoonlijkheidskenmerken bepaalt hoe mensen zich gedragen of omgaan met hun sociale omgeving. In deze persoonlijksstructuur kunnen zich extreme trekken/kenmerken voordoen, die een persoon kwetsbaar maken en vrij snel tot psychische stoornis kunnen leiden. Zo vormen emotionele gevoeligheid, lage dominantie en weinig zelfwaardering veelal de oorzaak dat deze mensen niet of onvoldoende voor zichzelf opkomen. Ze zijn subassertief. Hun voortdurende inschikkelijkheid en flexibiliteit veroorzaakt somberheid en angst voor afwijzing.

Te veel dominantie geeft in de sociale interactie vaak problemen. Het leidt tot aanvaringen met anderen, die zo’n persoon mijden of gaan tegenwerken. Het verhindert het sluiten en vasthouden van vriendschappen. Te weinig dominantie kan leiden tot meegaandheid (subassertief gedrag) en geeft vaak emotionele en psychische problemen. Gerichte assertiviteitstraining kan helpen de persoon weerbaarder te maken en zodoende bijdragen aan het versterken van het zelfbeeld en de zelfwaardering.