Burnout

Het betekent letterlijk ‘opgebrand’ en zo voelt het voor mensen die onder deze noemer worden gediagnosticeerd. Ook deze verstoring van het psychisch evenwicht behoort tot de stress gerelateerde stoornissen. Formeel is het geen DSM diagnose (DSM=Diagnostic Statistic Manual). Het onderscheid zich van de depressie of angststoornis, omdat het zich vrijwel uitsluitend voordoet in een werkomgeving. Het is een uitputting van lichaam, psyche en emotie en heeft meestal en lange voorgeschiedenis. Opvallend is ook dat mensen met een bepaalde persoonlijkheidsstructuur hier last van kunnen krijgen. Bij deze mensen is het werk allesbepalend geworden. Tijd voor ontspanning krijgen of nemen ze niet.

De hersteltijd na het verrcihten van arbeid is van groot belang voor het bewaren van een gezond evenwicht van zowel ons lichaam als ons brein. Je kunt niet ongestraft doorgaan met het leveren van lichamelijke en mentale inspanning zonder rustmomenten. In de Arbowetgeving zijn daarom bewust wettelijke bepalingen opgenomen, die de werkgever verplichten werkstress te voorkomen en waar nodig tegen te gaan door geschikte (preventie-, interventie-) maatregelen te treffen.